NUDGE projektu cilj je sustavna procjena, osvještavanje te poticanje na promjene ponašanja u cilju postizanja veće energetske učinkovitosti u potrošnji električne energije u kućanstvu.

Projekt

Postizanje punog potencijala za energetsku tranziciju zahtijeva promjenu pristupa u potrošnji električne energije, od korištenja grijača i električnih uređaja, do ponašanja koja doprinose energetskoj neučinkovitosti naših domova.

NUDGE proučava, testira i vrednuje ​​različite tipove ponašanja koja utječu na energetsku učinkovitost te  koja mogu otvoriti put promjenama u potrošačkim navikama i utjecati na legislative vezane uz energetsku učinkovitost.

Osmišljene intervencije uspoređuju se s intervencijama pilota u Grčkoj, Belgiji, Njemačkoj, Portugalu i Hrvatskoj, s obzirom na sljedeće tri stavke:

 • Scenarijem korištenja energije (npr. proizvodnja električne energije iz fotonaponskih panela (PV) za punjenje električnih vozila (EV), odgovor na potražnju za prirodnim plinom),
 • Demografske i socio-ekonomske varijable uključenih populacija, i
 • Platforme za operativne intervencije (pametne mobilne aplikacije, nadzorne ploče, web portali, obrazovni materijal i prakse međugeneracijskog učenja). 

Demo lokacije projekta

 • Promicanje distribuirane vlastite proizvodnje za lokalne energetske zajednice u Hrvatskoj
 • Interdisciplinarno obrazovanje zasnovano na projektu o kućnoj potrošnji energije za djecu u Belgiji
 • Učinkovita kontrola grijanja i priprema tople vode za kotlove na prirodni plin u Grčkoj
 • Optimizacija punjenja električnih vozila vlastitom proizvodnjom PV snage u Njemačkoj
 • Zdravi i dugotrajni domovi u energetskoj učinkovitosti u Portugalu

Koraci i ciljevi projekta

NUDGE projekt temelji se na bihevioralnoj znanosti. Kako bi se cjelovito pristupilo analizi ponašanja potrošača,  koriste se digitalne platforme za prikupljanje podataka i procjenu promjene ponašanja.

Jednom kada se uspostavi scenarij postojećih i željenih ponašanja, započinje testno razdoblje projekta na svakoj lokaciji, odnosno ispitivanje i vrednovanje ponašanja potrošača u nekoliko energetskih scenarija.

Kako bi se potaknule promjene, primijenit će se digitalni pristup (npr. pametna brojila, termostati, mobilne aplikacije), koji potrošačima energije omogućuje aktivno i učinkovito praćenje i upravljanje potrošnjom energije te edukaciju za najbolju primjenu i usvajanje novih navika.

Svi ulazni podaci u NUDGE projektu biti će objedinjeni te će se koristiti za različite dionike, donositelje odluka, organizacije koje razvijaju tehnologiju (npr. programeri aplikacija za pametne telefone), energetske zajednice i potrošačke udruge. Preporukama o dizajnu i smjernicama za promjenu ponašanja u potrošnji energije, želimo potaknuti ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti.

Tehnike poticanja

Tehnike poticanja (eng. nudging techniques) su lagani poticaji koji mogu usmjeriti ljude da djeluju ili reagiraju – i troše manje energije. Mogu se klasificirati u 6 kategorija.

 • Poticaji koji umanjuju fizički ili mentalni napor pojedinaca (eng. facilitating nudges)         
 • Poticaji kojima se nastoji spriječiti neželjeno ponašanje (eng. confront nudges) 
 • Poticaji koji se oslanjaju na želju ljudi da se udovolje onome što oni doživljavaju kao očekivanja drugih od njih (eng. social influence nudges)
 • Poticaji koji pokušavaju stvoriti strah i nesigurnost (eng. fear nudges)         
 • Poticaji koji ojačavaju ponašanje (eng. reinforcement nudges)         
 • Poticaji koji favoriziraju poželjna ponašanja zavaravanjem percepcije korisnika o alternativama (eng. deceive nudges)         

Informacije o projektu

10 partnera iz 7 europskih zemalja provodi i procjenjuje različite bihevioralne intervencije ponašanja za energetsku učinkovitost u 5 pilot lokacija u različitim državama EU. Projekt je financiran iz EU programa Obzor 2020.