Het project NUDGE onderzoekt hoe gedragsinterventies ingezet kunnen worden om energie-efficiënt gedrag te stimuleren. Dit project moet beleidsvorming informeren en wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020 programma.

Het project

Om het volledige potentieel van energieverandering te benutten is er een paradigmashift nodig en wordt naar oplossingen gezocht om mensen te ondersteunen in hun voornemen om energie te besparen. Om energie te besparen is er een gedragsverandering nodig die gaat van het gebruik van verwarming en elektrische toestellen tot gewoontes die bijdragen tot energie-efficiëntie binnen onze huishoudens.

NUDGE zal verschillende gedragsinterventies voor energie-efficiëntie onderzoeken, testen en evalueren. Door middel van deze interventies worden beleidsvormingen geïnformeerd en menselijk gedrag positief beïnvloed.

De vooropgestelde interventies worden vergeleken met traditionele benaderingen tijdens proefprojecten in Griekenland, België, Duitsland, Portugal en Kroatië met diverse en innovatieve …

 • … scenario’s voor energieverbruik (vb. Productie van zonnepanelen voor het opladen van elektrische voertuigen, vraagsturing van aardgas)
 • … demografische en socio-economische variabelen van de betrokken populaties, en
 • … platformen die de interventies mogelijk maken (slimme mobiele apps, dashboards, websites, educatieve materialen en onderwijs over verschillende generaties heen)

Proefprojecten

 • Interdisciplinair en projectmatig onderwijs voor kinderen over het energieverbruik binnen huishoudens in België
 • Efficiënte controle van ruimte- en waterverwarming bij aardgasketels in Griekenland
 • Het opladen van elektrische voertuigen met behulp van zonnepanelen optimaliseren in Duitsland
 • Gezonde woonomgeving dankzij energie-efficiënte gedragsveranderingen op lange termijn in Portugal
 • Promotie van gedistribueerde zelfproductie bij lokale energiegemeenschappen in Kroatië

Werkfasen en doelstellingen

NUDGE is gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek en hanteert een veelzijdige aanpak

 • Voor het bepalen van consumentenprofielen,
 • Voor de vormgeving van energie-efficiënte interventies aan de hand van psychologische en contextuele variabelen,
 • Door gebruik te maken van digitale platformen en data-analyse, en
 • Om potentiële gedragsverandering te evalueren.

Eenmaal het raamwerk dat geïnspireerd is door de gedragswetenschappen op punt staat, starten de proefprojecten die de interventies testen en evalueren bij de eindgebruiker over verschillende energiescenario’s heen in hun dagdagelijkse realiteit.

Er wordt geopteerd voor een digitale benadering om gedragsverandering te stimuleren die huishoudens in staat stellen om actief en efficiënt hun energieconsumptie te monitoren en te beheren. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijs om de best mogelijke toepassing en adoptie van nieuwe gewoontes te faciliteren.

Ten slotte zal NUDGE alle input van de proefprojecten consolideren en vertalen naar aanbevelingen voor verschillende stakeholders, zoals beleids- en besluitvormers, energie- en technologieleveranciers (vb. Ontwikkelaars, thermostaat, mobiele applicaties), energiegemeenschappen en consumentenorganisaties. Aanbevelingen richting design en impact van de gedragsinterventies zullen energie-efficiëntie stimuleren.

Nudges?

‘Nudging’ (eng: to nudge) is een zacht duwtje in de goede richting dat ervoor zorgt dat mensen ageren of reageren – en minder energie verbruiken. Nudges kunnen in 6 categorieën opgedeeld worden.

 • Nudges die gewenste gedragingen faciliteren door fysieke of mentale drempels te verlagen (facilitating nudges);
 • Nudges die ongewenst gedrag voorkomen door hierover twijfel te zaaien (confront nudges);
 • Nudges die inspelen op de drang van mensen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen (social influence nudges);
 • Nudges die angst en onzekerheid proberen te creëren (fear nudges);
 • Nudges die gewenste gedragingen onderstrepen (reinforcement nudges);
 • Misleidende nudges (of deceive nudges) die gewenste gedragingen bevorderen door de perceptie van gebruikers te misleiden over de alternatieven.

Projectinformatie

10 partners van 7 Europese landen implementeren en evalueren verschillende gedragsinterventies voor energie-efficiëntie in 5 pilots in verschillende EU-staten.